Tobias Wistisen

Distressed silver bracelet

€608

Tobias Wistisen

Distressed silver bracelet

€540

Tobias Wistisen

Hammered silver bracelet

€742

Tobias Wistisen

Distressed silver bracelet

€647

Tobias Wistisen

Distressed skull bracelet

€742

Tobias Wistisen

Distressed silver bangle

€619

Tobias Wistisen

Distressed silver bracelet

€608

Tobias Wistisen

Crackled silver bracelet

€773

Tobias Wistisen

Distressed silver slab necklace

€739

Tobias Wistisen

Cracked silver ring

€339

Tobias Wistisen

Distressed silver signet ring

€725

Tobias Wistisen

Distressed silver signet ring

€736